Reklama
Lacina – Humięcki. Dwa listy. Bez komentarza

Aktualności

Lacina – Humięcki. Dwa listy. Bez komentarza

Podziel się:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Jaroslav Lacina, fot. polskiearaby.pl
Jaroslav Lacina, fot. polskiearaby.pl

List otwarty Przewodniczącego ECAHO, 16.03.2016

Drodzy Państwo,

W nawiązaniu do informacji, którą otrzymałem w ostatnich dniach, pragnę wyrazić swoje zażenowanie sytuacją i metodami stosowanymi w Polsce.

Pragnę zwrócić uwagę, że niektóre informacje, otrzymane od osób oficjalnych na temat nowo mianowanej osoby odpowiedzialnej za hodowlę koni czystej krwi arabskiej w Polsce, a konkretnie w Stadninie w Janowie Podlaskim, są nieprawdziwe i mylące.

Osoby pełniące uprzednio te funkcje były członkami rzeczywistymi ECAHO, odpowiednich komisji i Komitetu Wykonawczego tej organizacji. Natomiast nowo mianowana osoba nie była nigdy członkiem żadnej komisji, ani komitetu ECAHO, ani przedstawicielem tej organizacji na Polskę. Pełnił tylko obowiązki członka Komisji Dyscyplinarnej lub Ringmastera na kilku afiliowanych przez ECAHO pokazach niższych kategorii.

Poza tym chciałbym zwrócić uwagę na przykry fakt, że odpowiedzialność za hodowlę w Janowie Podlaskim została powierzona człowiekowi, który bierze udział w odsprzedażach koni arabskich i pobiera prowizje od transakcji. Fakty te są łatwe do udowodnienia.

Powody mojego zatroskania są tym większe, że doświadczenie w hodowli koni arabskich nie może być nabyte tylko z teorii, lecz wyłącznie poprzez praktykę w pracy z nimi. Nie jest mi wiadome, czy osoba, której teraz powierzono odpowiedzialność za hodowlę koni czystej krwi arabskiej w Polsce, posiada takie doświadczenie.

Pragnę także zaznaczyć, że grupa oficjalnych przedstawicieli ECAHO w odpowiedzi na powyższe informacje odmówiła brania udziału w pokazach koni arabskich w Polsce i pełnienia na nich jakichkolwiek funkcji, dopóki zarządzanie hodowla w Polsce nie powróci w ręce osób najbardziej odpowiedzialnych i doświadczonych, nie kierujących się korzyściami osobistymi. Jako przykład załączam list sędzi ECAHO – Ann Norden, która oświadcza, że zawiesza swój udział w polskich pokazach koni arabskich, dopóki sytuacja w Polsce nie wróci do normy. Podobne oświadczenia złożyli także inni sędziowie.

Wyrażam głębokie przekonanie, że wydarzenia z ostatnich tygodni zostaną przywrócone do poprzedniego stanu, a wszelkie dalsze kroki podjęte ze względu na dalszy pomyślny rozwój hodowli koni arabskich w Polsce.
 
Z wyrazami szacunku
Jaroslav Lacina
Przewodniczący ECAHO

List do prezesa ECAHO, 18.03.2016

Do: Jaroslav Lacina

Szanowny Panie Prezesie,

z ogromnym zdziwieniem odczytałem list, jaki zamieścił Pan na stronach ECAHO.

W obliczu emocjonalnych, ale też i absurdalnych niestety tez, zawartych we wspomnianym liście, czuję się w obowiązku – jako zarząd organu nadzorującego Stadninę Koni Janów Podlaski – odpowiedzieć na zarzuty, jak również sprostować pomówienia i insynuacje, które zawarł Pan w swoim wystąpieniu na oficjalnej stronie organizacji, która od 30 lat ma na celu dbać o zachowywanie zasad fair play na międzynarodowym rynku hodowli koni arabskich.
Agencja Nieruchomości Rolnych – jako organ sprawujący nadzór właścicielski – przy podejmowaniu wszelkich decyzji (w tym dot. kadry zarządzającej) kieruje się potrzebą zapewnienia otwartego, uczciwego i profesjonalnego zarządzania Stadniną Koni Janów Podlaski. Instytucja państwowa, jaką jest Agencja Nieruchomości Rolnych, reprezentuje Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej i odpowiadając za zarządzanie podległymi instytucjami, ma pełne prawo do dokonywania zmian, zmierzających nie tylko do skutecznego i ekonomicznego funkcjonowania podmiotu zarządzanego, jakim jest Stadnina Koni Janów Podlaski, ale także do skutecznego sprawowania nadzoru właścicielskiego.

Chciałbym podkreślić, iż osoby odpowiedzialne za zarządzanie stadniną w Janowie Podlaskim posiadają wszelkie kwalifikacje i nasze pełne zaufanie, potrzebne do skutecznego zarządzania i współpracy zarówno krajowej, jak i na forum międzynarodowym, w tym również z ECAHO.

Czuję się ponadto w obowiązku zauważyć, że niezwykle niepokojący jest fakt wyraźnego zaangażowania politycznego ECAHO w sytuację debaty politycznej w Polsce. Niestety bezspornym jest fakt, iż apolityczność prestiżowej organizacji jaką jest ECAHO nie została zachowana. Jakkolwiek jestem w stanie zrozumieć, że zmiany kadrowe na stanowiskach podmiotów stanowiących własność Rzeczpospolitej Polskiej mogą budzić negatywne odczucia wśród osób, które łączy przyjaźń i lojalność z poprzednim zarządem Stadniny Koni Janów Podlaski, to muszę wyraźnie wskazać, że uczucia nie powinny przesłaniać profesjonalnej oceny sytuacji związanej z hodowlą konia arabskiego w Polsce.

Zwracam uwagę, że obraźliwe sformułowanie „this person”, które zawarł Pan w omawianym liście, a które skierował Pan pod adresem Mateusza Leniewicza-Jaworskiego – nowego członka zarządu Stadniny Koni Janów Podlaski, jest w najwyższym stopniu naganne. Na przestrzeni lat, hodowla konia arabskiego była (i w Polsce nadal jest) dziedziną angażującą osoby o wysokim stopniu kultury osobistej. Niestety nie potrafię znaleźć usprawiedliwienia dla braku dobrych manier, którego przejawem były sformułowania zawarte w Pańskim liście.
Z ogromnym smutkiem przyjmuję do wiadomości informację, że pewna grupa oficjalnych przedstawicieli ECAHO odmówiła wzięcia udziału w pokazach koni arabskich w Polsce i pełnienia na nich jakichkolwiek funkcji ze względu na zmiany kadrowe w naszych Stadninach. Niestety świadczy to o zaangażowaniu politycznym i źle rozumianej lojalności wobec poprzednich zarządów. Będzie to niewątpliwie szkodliwe dla hodowli konia arabskiego w Europie – przed czym stanowczo przestrzegam.

Na koniec chciałbym podkreślić, że z naszej strony deklarujemy pełną transparentność, otwartość i chęć współpracy z Państwem. Liczymy na wzajemność ze strony ECAHO.
Jestem przekonany, że możemy działać wspólnie i skutecznie na rzecz koni arabskich, przy zachowaniu autonomii w podejmowaniu decyzji w naszych krajach.
 
Z poważaniem
Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych
dr inż. Waldemar Humięcki

 

Źródła:
List Jaroslava Laciny podajemy za blogiem hipologika.pl: http://hipologika.pl/modules/news/article.php?storyid=162
List Waldemara Humięckiego podajemy za stroną ANR:
http://www.anr.gov.pl/web/guest/welcome/-/journal_content/56/358/12482848?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fwelcome

 

Podziel się:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Reklama
Reklamy

Newsletter

Reklamy
Stigler Stud
Equus Arabians
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.