Reklama
Konferencja Pure Polish Arabian Horse Society

Aktualności

Konferencja Pure Polish Arabian Horse Society

Podziel się:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

W pięknej kamienicy u zbiegu Krakowskiego Przedmieścia z Placem Zamkowym w Warszawie, 11 września 2021 roku, odbyła się konferencja hodowlana Pure Polish Arabian Society, której motywem przewodnim była odpowiedź na pytanie: co dalej z hodowlą koni arabskich w Polsce? Pandemiczne komplikacje, które sprawiły, że termin jej organizacji przesunął się prawie o dziesięć miesięcy, nareszcie zostały zażegnane i konferencja mogła się odbyć. Dom Literatury przy Krakowskim Przedmieściu 89, który dysponuje kameralną salą konferencyjną, stworzył piękną oprawę dla hodowców koni czystej krwi arabskiej, którzy mogli wymienić poglądy na temat przeszłości i przyszłości rasy arabskiej w Polsce. Podczas spotkania w sali konferencyjnej, która utrzymana w stylu Art-Deco podkreślała związek tematu konferencji z tradycją, uczestnikom towarzyszył obraz przedstawiający wizerunek konia, widniejącego w logo stowarzyszenia. Miniatura z wizerunkiem oryginału, który na podstawie XVII wiecznej ryciny namalował znany artysta Michał Siemiński, stała się pięknym i niepowtarzalnym prezentem dla każdego z gości konferencji.

Obraz autorstwa malarza Michała Siemińskiego z wizerunkiem konia husarskiego na podstawie ryciny Georga Eimarta z 1678 roku, fot. Hanna Sztuka
Obraz autorstwa malarza Michała Siemińskiego z wizerunkiem konia husarskiego na podstawie ryciny Georga Eimarta z 1678 roku, fot. Hanna Sztuka

Gości powitał prezes Przemysław Sawicki, który dziękując obecnym za przybycie, zwrócił uwagę na zaproszenie, które skierowane było do wszystkich tych, którzy interesują się końmi arabskimi i ich hodowlą, bez względu na polityczne poglądy i zapatrywania. Przedstawił cel i założenia Pure Polish Arabian Horse Society. Przypomniał, że polski koń arabski wywodzący się od koni czystej krwi od wieków hodowanych na ziemiach polskich, uszlachetnianych pustynną krwią, jest na tyle niepowtarzalny, że nazywano go często czysto polskim. Nawiązując do tamtej idei Towarzystwo Hodowli Polskiego Konia Arabskiego podjęło pracę nad utrzymaniem marki polskich koni arabskich oraz zachowaniem ich tożsamości określanej jako „pure polish”, która stała się synonimem jakości, urody i dzielności polskich koni arabskich, rozpoznawalnym na całym świecie. Dziś, kiedy hodowla światowa została zdominowana przez nowych hodowców oraz preferowany typ konia pokazowego lub wyścigowego, który ogranicza się do selekcji albo na specyficznie pojmowaną urodę, albo na dzielność na torze wyścigowym, polski koń arabski jako ” piękny i dzielny” stoi wobec niebezpieczeństwa wchłonięcia przez globalną modę i potrzebuje szczególnej opieki oraz uwagi. Prezes Przemysław Sawicki podkreślił potrzebę wsparcia i promocji naszej rodzimej hodowli przez samych hodowców, a także tych wszystkich dla których to dziedzictwo jest ważne. Na zakończenie zadeklarował, że działalność Towarzystwa Hodowli Polskiego Konia Arabskiego zakłada kontynuację tradycji hodowli polskich koni arabskich, udokumentowaną od 1778 roku w stadninach kresowych i prowadzoną przez kolejne stulecia na ziemiach polskich oraz powrót do idei i realizację założeń programu hodowlanego, które zostały sformułowane przez założycieli Towarzystwa Hodowli Konia Arabskiego w roku 1926.

Uczestnicy konferencji, fot. Jarosław Sokołowski
Uczestnicy konferencji, fot. Jarosław Sokołowski

Nawiązując do logo stowarzyszenia oraz prezentowanego na sali obrazu z wizerunkiem XVII-wiecznego konia husarskiego, Hanna Sztuka – sekretarz Towarzystwa, przedstawiła historię tego wizerunku wraz z jego odniesieniem historycznym i umiejscowieniem w tradycji polskiej jazdy i hodowli koni.

Jedną z osób, która odpowiedziała na zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji był europoseł Krzysztof Jurgiel, który poproszony o głos, krótko odniósł się do powodów zmian w stadninach państwowych, jakich dokonał ich właściciel w 2016 roku. Jednocześnie Krzysztof Jurgiel zadeklarował wolę pomocy i wsparcia hodowców w działaniach mających na celu rozwijanie hodowli polskiego konia arabskiego oraz promocji marki, w tym również na forum Parlamentu Europejskiego.

Gość konferencji, europoseł Krzysztof Jurgiel, fot. Jarosław Sokołowski
Gość konferencji, europoseł Krzysztof Jurgiel, fot. Jarosław Sokołowski

Zgodnie z agendą konferencji zostały przedstawione prezentacje zakończone dyskusją na temat poruszonych kwestii.

Prezentacja pt. Zarządzanie populacją koni, prof. dr hab. Wandy Olech-Piasecka z SGGW w Warszawie, uświadomiła słuchaczom genetyczne aspekty prowadzenia hodowli oraz rolę „elity” hodowlanej w jej doskonaleniu, a także pułapki i rozczarowania wynikające ze stosowania w hodowli krzyżowania towarowego. Prof. Olech zwróciła przy tym uwagę na szkodliwość – z punktu widzenia genetyki populacji, pozbywania się tej elity hodowlanej w postaci wyprzedaży zarodków.

Ze względu na powiązania hodowli państwowej z prywatną, sytuacja tej pierwszej dla hodowców jest zawsze istotnym tematem, stąd prezentację pt. Stan obecny i przyszłość stadnin państwowych, przedstawiła osoba do tego najbardziej w kraju powołana tj. pełnomocnik Ministra Rolnictwa d/s hodowli koni Tomasz Chalimoniuk. Pełnomocnik przedstawiając dane statystyczne na temat hodowli koni arabskich oraz omawiając wyniki finansowe stadnin i rezultaty aukcji, wykazał fałszywość tezy o upadku stadnin i hodowli. Prezentacja wywołała żywą dyskusję uczestników konferencji na temat stanu polskiej hodowli. Padły też liczne pytania do pełnomocnika. Dyskusja, która spontanicznie wywiązała się po prezentacji Tomasza Chalimoniuka, doprowadziła do zgodnego wniosku, że cała państwowa hodowla koni potrzebuje nowego impulsu, a biorąc pod uwagę stanowisko obecnego ministra rolnictwa pełnomocnik zapewnił, że będą inicjowane zmiany.

Prezentacja Tomasza Chalimoniuka, fot. Jarosław Sokołowski
Prezentacja Tomasza Chalimoniuka, fot. Jarosław Sokołowski

Do tego jak ważny dla naszego kraju oraz bliski sercu Polaków jest od wieków koń arabski odniosła się w prezentacji pt. Hodowla koni arabskich jako polskie dziedzictwo kulturowe – Hanna Sztuka, która wykorzystując wizerunki wspaniałych obrazów polskich malarzy: Januarego Suchodolskiego i Juliusza Kossaka opowiedziała historię polskiej hodowli koni arabskich, wiążącą się ściśle z burzliwą historią naszego kraju. Wielokrotnie niszczona przez wojenne zawieruchy zawsze sumiennie odbudowana, za każdym razem wykraczając poza osiągnięcia poprzedniej epoki. Prezentacja Hanny Sztuki opowiadała również o stadninach państwowych, w których po II wojnie światowej zgromadzono ocalałe klacze i ogiery czystej krwi arabskieja oraz wdrożono unikalny na skalę światową program hodowlany oparty na kultywowanych od końca XVIII wieku rodzinach żeńskich i rodach męskich, którego integralną częścią była próba dzielności na torze wyścigowym. Po wielu latach na klaczach wywodzących się ze stadnin państwowych odbudowana została w Polsce także hodowla prywatna, która dziś jest już na światowym poziomie. Powojenne lata, które przyniosły polskiej hodowli wiele sukcesów na świecie, potwierdziły, że polski program hodowlany, który jest zbudowany na doświadczeniu oraz wiedzy przekazywanej przez pokolenia i oparty na kilkusetletniej tradycji hodowli tej rasy na ziemiach polskich jest niepowtarzalny na świecie i jest naszym kulturowym dziedzictwem .

Hanna Sztuka, fot. Jarosław Sokołowski
Hanna Sztuka, fot. Jarosław Sokołowski

Zalew polskiej hodowli ogierami zagranicznymi, tak w typie pokazowym, jak też szczególnie sytuacja na torach wyścigowych, gdzie dominuje potomstwo ogierów zagranicznych, sprowokowała do postawienia pytania o tożsamość polskiej hodowli, który to problem omówiony został w prezentacji pt. Czy polski koń arabski jest pure polish? autorstwa dr inż. Macieja Pawła Grzechnika, gdzie również sformułowana została definicja polskiego konia arabskiego zwanego Pure Polish. Istotnym, a pomijanym wcześniej elementem tej definicji jest obowiązek odbycia próby dzielności przez polskie konie arabskie, co ma wyróżniać je spośród innych oraz stanowić decydujący czynnik zachowania polskiego typu konia arabskiego.

Ostatnim punktem konferencji było spotkanie z zaproszonymi na konferencję „twórcami legendy”, czyli pracownikami Animexu uczestniczącymi w narodzinach marki Pure Polish. Rozmowę pod tytułem: Historia powstania marki pure polish z byłym kierownikiem sekcji eksportu koni Jerzym Milczarkiem oraz znanym aukcjonerem Markiem Grzybowskim poprowadził Maciej Grzechnik. Ekskluzywny charakter tej rozmowy pozwolił słuchaczom lepiej zrozumieć początki międzynarodowej promocji marki Pure Polish, a znakomici goście długo i barwnie opowiadali jej dzieje odnosząc się jednocześnie z perspektywy własnych doświadczeń do przyszłości hodowli polskiego konia arabskiego.

Od lewej Maciej Grzechnik i goście specjalni: Jerzy Milczarek i Marek Grzybowski, fot. Hanna Sztuka
Od lewej Maciej Grzechnik i goście specjalni: Jerzy Milczarek i Marek Grzybowski, fot. Hanna Sztuka

Na konferencji poruszono istotne dla hodowli koni arabskich kwestie, które stanowią dziś nie tylko barierę jej rozwoju, ale i problem związany z tożsamością tej rasy w Polsce. Rozwiązanie trapiących polską hodowlę problemów zależy w dużej mierze od decydentów w postaci polityków, a w szczególności ministra rolnictwa, ale także od hodowców, którzy mając świadomość celu i potrzeb, mogą wpłynąć na decyzje osób odpowiedzialnych za hodowlę. Jeśli zatem konferencja, prezentując wybrane zagadnienia i poruszając niektóre problemy oraz umożliwiając hodowcom dyskusję wokół nich, przyczyniła się do podniesienia tej świadomości i sformułowania w tym gronie pewnych wniosków – spełniła swoją rolę.

Po konferencji jej uczestnicy oraz zaproszeni goście mieli możliwość dalszej wymiany poglądów na wieczorze hodowców, którego wykwintne menu oraz ważkie tematy i związane z nimi konkluzje, niech pozostaną tajemnicą tego wieczoru.

Podziel się:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Reklama
Reklamy

Newsletter

Reklamy
Equus Arabians
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.