Ad
Pełnomocnik ma głos

Blog

Pełnomocnik ma głos

W końcu kwietnia wysłałam do Tomasza Chalimoniuka kilka pytań w trybie dostępu do informacji publicznej. Tomasz Chalimoniuk odpowiedział w ustawowym terminie, zaś mimo swej lakonicznej formy, odpowiedzi te zawierają dużo ważnych treści.  Przytaczam więc tę korespondencję bez żadnego komentarza, oddając głos pełnomocnikowi.

Szanowna Pani Beato

Poniżej odpowiedzi na zadane pytania:   

 1. W czerwcu 2020 r. ówczesny minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wraz ze swoim pełnomocnikiem ds. hodowli koni zadeklarowali, iż pula nagród na 42 Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi w Janowie Podlaskim wyniesie 998 tysięcy złotych. Czy w chwili tej deklaracji, środki finansowe w tej kwocie zostały już zabezpieczone? Z jakich źródeł miały

Fundatorem nagród był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 1. Jak zostałam poinformowana przez KOWR, organizator ww. imprezy, tj. PKWK zwrócił się do KOWR pismem z dnia 3 sierpnia 2020 r. z prośbą o ufundowanie nagród w kwocie 300 tysięcy złotych wskazując kategorie konkursowe laureatów, czyli Gold Champion Klacze Starsze i Ogiery Starsze 2 x 45 000,00 zł = 90 000, zł: Gold Champion Klacze Młodsze i 1-roczne, Ogiery Młodsze i 1-roczne 4 x 40 000,00 = 160 000,00 zł.: Silver Medal Klacze Starsze i Ogiery Starsze 2 x 25 000,00 zł = 50 000,00 zł. Czy to oznacza, że tuż przed omawianym pokazem, tj. 3 sierpnia 2020 r. organizator zabezpieczył z innych źródeł pozostałe 698 tysięcy złotych?

Na prośbę KOWR organizator poinformował jakie nagrody w budżecie 300.000 PLN mogą być wypłacone. Organizator nie zabezpieczał tych środków, gdyż nie był fundatorem nagród.

 1. Zgodnie z informacją uzyskaną w KOWR, pismem z dnia 18 września 2021 r. PKWK zwrócił się do KOWR o zmianę kolejności wypłat nagród ufundowanych przez KOWR tak, aby w pierwszej kolejności otrzymali je hodowcy prywatni. Uwzględniając powyższe, proszę o podanie uzasadnienia takiego wniosku do KOWR, co w sposób niebudzący wątpliwości stanowiło naruszenie regulaminu imprezy oraz posunięcie jawnie dyskryminujące państwowe stadniny koni,

KOWR otrzymał listę wszystkich wygranych bez określenia kolejności wypłat, a w piśmie z 18.09 umieszczono sugestie, aby wypłacić nagrody w pierwszej kolejności właścicielom prywatnym gdyż stadniny państwowe są i tak finansowane ze środków Skarbu Państwa a rozliczenie wszystkich nagród wymaga dłuższego czasu. Była to wola ówczesnego Ministra Rolnictwa.

 1. Konie hodowców prywatnych wygrały na omawianej imprezie nagrody w łącznej kwocie 453 000,00 zł. PKWK wypłacił im ze środków własnych pozostałą kwotę w wysokości 153 000,00 złotych, tym samym wszyscy hodowcy prywatni otrzymali należne im nagrody. Stadninom Państwowym nie zostały dotychczas wypłacone nagrody w kwocie 532 000,00 zł. Czy należy więc rozumieć, że pełnomocnik ministra ds. rolnictwa działa na rzecz hodowców prywatnych oraz na szkodę stadnin państwowych? Jak należy interpretować tę sytuację? Czy powyższe oznacza, że deklarowanych 998 tysięcy złotych na nagrody nigdy nie było, a więc opinia publiczna i sami hodowcy zostali wprowadzeni w błąd? Czy należy rozumieć, że PSK już nie otrzymają należnych im kwot jw.? 

Wszystkie nagrody z Narodowego Pokazu Koni zostały rozliczone. Opóźnienie wynikało z faktu iż Fundator nie wskazał źródła finansowania nagród. Państwowe stadniny otrzymają całość środków z wynikających z nagród. 

 1. W odpowiedzi na interpelację poselską nr 20729 z dnia 10 marca 2021 r. przedstawiciel MRiRW informuje, iż przyczyną wypłacenia jedynie części obiecanych nagród było wycofanie, lub znaczne ograniczenie zakładanego wsparcia finansowego przedsięwzięcia przez wiele firm oraz instytucji, wynikające z pandemii COVID-19. Proszę więc o podanie listy owych firm oraz instytucji, które wycofały swe wsparcie finansowe, mające być przeznaczone na wzmiankowane nagrody, wraz z podaniem deklarowanych przez te firmy kwot wsparcia, które to wsparcie zostało następnie wycofane. 

Informacja ta nie jest informacją publiczną a jej udzielenie może naruszać interesy podmiotów których dotyczy.

 1. W kontekście powyższego proszę o wyjaśnienie, dlaczego impreza Warsaw Jumping z przełomu września i października 2020 r. nie miała podobnych problemów ze sponsorami mimo, iż pula nagród dla zawodników wynosiła jeden milion złotych, zaś koszty organizacji wynosiły nieporównywalnie więcej niż koszty organizacji sierpniowej imprezy w Janowie. Czy sponsorzy obydwu imprez byli tacy sami czy inni? Jakie instytucje/firmy sponsorowały Warsaw Jumping?

Sponsorzy obu imprez nie byli ci sami a jak się okazało zainteresowanie wśród sponsorów sportami jeździeckimi jest znacząco większe niż pokazami koni arabskich.

 1. Czy zawarta i podpisana przez Marka Gawlika umowa na dzierżawę Pingi do USA odpowiadała wzorowi jednolitej umowy dzierżawy klaczy z PSK, czyli wzorowi zaprezentowanemu przez pełnomocnika w obecności Jana Krzysztofa Ardanowskiego na konferencji prasowej poprzedzającej aukcję Winter Star Sale na Służewcu w 2019 roku,

Wiedzę taką posiada Zarząd SK Janów i to on musi zadecydować czy jest to informacja publiczna.

 1. Proszę o podanie nazwy kliniki weterynaryjnej w USA, gdzie była operowana Pinga? Czy klinika ta została wcześniej sprawdzona pod kątem jakości świadczonych przez nią usług z zakresu medycyny weterynaryjnej?

Nie posiadam takich informacji.

 1. Lara Ames z Cedar Ridge Arabians publicznie oświadczyła, iż nie występowała o dzierżawę Pingi, lecz to do niej zwrócono się z taką ofertą, zaś ona ją przyjęła. Kto z imienia i nazwiska złożył pani Ames propozycję dzierżawy Pingi? 

Nie posiadam takich informacji.

 1. Czy powyższe oznacza, że odstąpiono od zasady ogłoszonej przez pełnomocnika na konferencji prasowej przed Winter Star Sale, że dzierżawy topowych polskich klaczy z PSK będą podlegać licytacji?

Zarządy spółek działają zgodnie z przepisami prawa, uważam iż w celu zachowania transparentności wszystkie sprzedaże i dzierżawy powinny odbywać się poprzez  licytacje a wszelkie obchodzenie tych zasad będą budziły wątpliwości co do intencji. 

 1. Czy nazwisko Davida Boggsa lub jego firmy Midwest Training Center figurowało w umowie dzierżawy Pingi. Jeśli tak, to w jakim charakterze?  

Wiedzę taką posiada SK Janów Podlaski i ona musi zdecydować czy jest to informacja publiczna. 

 1. Znając brutalne metody pracy z końmi Davida Boggsa, dlaczego pozwolono na trening Pingi przez tego trenera? Czy w przyszłości polskie konie arabskie z PSK będą trafiać do tego trenera?

Ocena pracy poszczególnych trenerów jest bardzo subiektywna. Jestem zdania że należy weryfikować potencjalnych dzierżawców zwłaszcza w zakresie dobrostanu zwierząt jak i możliwości odzyskania konia po zakończeniu dzierżawy.

 1. Czy do SK Janów Podlaski wpłynęła już kwota EUR 300 000,00 z tytułu ubezpieczenia Pingi?

Tak.

 1. Czy pełnomocnik wszczął postępowanie wyjaśniające mające na celu zbadanie wszystkich okoliczności śmierci Pingi?

Jestem w tej sprawie w ciągłym kontakcie z Zarządem SK Janów Podlaski. Pełnomocnik nie prowadzi postępowań.

 1. Czy pełnomocnik ministra ds hodowli koni zamierza sporządzać okresowe sprawozdania ze swojej działalności w tym charakterze? 

Nie ma takiego wymogu ani nigdy nie było takiego polecenia.

Editors of polskiearaby.com are not responsible for the articles published on blogs. The opinions expressed in the texts are the personal views of the authors.

Share this:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Author's last posts:

March 19, 2023

Navigation

Posts calendar

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Ad
Ads

Newsletter

Ads
Stigler Stud
Equus Arabians
This website uses cookies to provide services at the highest level. By continuing to use the site, you agree to their use.