Reklama
Zjazd ECAHO. Jaroslav Lacina przewodniczącym, nowi członkowie Zarządu

Aktualności

Zjazd ECAHO. Jaroslav Lacina przewodniczącym, nowi członkowie Zarządu

Podziel się:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Obrady. Fot. Mateusz Jaworski
Obrady. Fot. Mateusz Jaworski

W ubiegły weekend (6-8.02) stolica Czech Praga gościła Zjazd Generalny ECAHO. Nasz sąsiedzki kraj zaskoczył delegatów i gości wyjątkowo mroźną pogodą – były to najchłodniejsze dni tegorocznej zimy w Czechach.

W piątek odbyły się obrady Komisji Sportu, której przewodniczy dobrze w Polsce znana sędzia, p. Elisabeth Chat z Austrii. Obrady skupiły się głównie na zmianach w Green Book (zestaw przepisów dla zawodów sportowych, podobnie jak Blue Book jest zestawem przepisów dla pokazów). Nowa wersja Green Book będzie opublikowana oficjalnie w najbliższych miesiącach. Jednym z głównych tematów, poruszonych tego popołudnia, były Sportowe Mistrzostwa Europy dla Koni Czystej Krwi Arabskiej, które w tym roku odbędą się w Janowie Podlaskim (10-13.09), a które zapowiedziała wstępnie p. Anna Stojanowska. W obradach tej komisji uczestniczyli delegaci z 22 krajów członkowskich (członkowie pełni oraz starający się o pełne prawa i o możliwość głosowania). Warto przypomnieć, że każdy kraj ma po dwa głosy. Jeśli jest reprezentowany przez dwie organizacje (spełniające wymogi i zakwalifikowane na prawach pełnego członka – Full Member), każda z nich ma po jednym głosie podczas wyborów i głosowania. Nawiasem mówiąc, po 2 organizacje mają Francja (ACA oraz IFCE) i Egipt (EAHBA oraz EAO). Głosowanie jest ważne jedynie wówczas, gdy przedstawiciel danej organizacji jest fizycznie obecny na obradach. Tym razem z Egiptu przybył tylko jeden delegat, reprezentant EAHBA. W związku z tym Egipt dysponował jednym głosem.

Fot. Radovan Cisar
Fot. Radovan Cisar

Ustalono kwalifikację zawodów sportowych; mają też być przyznawane specjalne nagrody (na zasadach rankingu, którego szczegóły zostaną opublikowane w uaktualnionej wersji Green Book) dla arabskich koni sportowych, startujących w zawodach ECAHO i FEI. Ciekawą kwestią była propozycja szkoleń dla sędziów ECAHO z listy A, którzy byliby zainteresowani sędziowaniem klas pod siodłem podczas zawodów ECAHO, takich jak Pleasure Classed (Classic i Western). Jak dotychczas zaledwie kilku spośród kilkudziesięciu sędziów ECAHO ma uprawnienia FEI lub innych organizacji jeździeckich pozwalające sędziować zarówno pokazy w ręku, jak i te pod siodłem. Propozycja szkoleń została przyjęta z dużą aprobatą.

Tego samego dnia odbyły się również obrady Komisji EAHRIC (Registration and Identification), pod przewodnictwem reprezentanta Belgii Winanda Bijensa. Głównym tematem były wytyczne WAHO i zmiany w przepisach rejestracji embrionów i klaczy, od których embriony są płukane, jak również zastępczych matek, noszących zarodki („donor” i „recipient”). Po obradach komisji wielkim powodzeniem wśród gości i delegatów cieszył się otwarty wykład pod hasłem „The dangers of inbreeding within the Arabian horse population” dr. Stevena Janssensa (Livestock Genetics, Departement Biosystemen, KU Leuven) z Belgii. Wystąpienie było tym ciekawsze, że zmienność genetyczna jest skomplikowaną materią, trudną do wyjaśnienia.

Fot. Radovan Cisar
Fot. Radovan Cisar

W sobotę obradowała Komisja Pokazów, pod przewodnictwem kończącej kadencję księżniczki Alii Al Hussein. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 26 krajów. Bez wątpienia najważniejszym tematem była tu możliwość zmiany przepisów organizacji Czempionatu Europy. Odbywa on się na przemian w Belgii i we Włoszech, organizowany w tym pierwszym kraju przez prywatnych organizatorów, a we Włoszech przez ANICA, włoski związek hodowców koni arabskich. W przyszłości ECAHO zamierza dążyć do organizacji Czempionatu Europy przez ECAHO i europejskich hodowców, zarówno tych dużych, jak i tych posiadających kilka koni, którzy wyrażą inicjatywę i chęć współorganizacji. Celem tej zmiany jest zwiększenie poparcia dla imprezy wśród europejskich hodowców i właścicieli oraz ich liczniejsze uczestnictwo. Zatwierdzono również niewielkie zmiany w Blue Book, którego uaktualniona wersja zostanie wkrótce opublikowana na stronie ECAHO i rozesłana do organizatorów pokazów i osób oficjalnych z list ECAHO.

Najbardziej oczekiwanym punktem dnia były wybory przewodniczącego wspomnianej komisji, którą ośmielę się nazwać najważniejszą spośród komisji wewnątrz ECAHO. Dotychczasowa szefowa, księżniczka Alia, zrezygnowała z możliwości reelekcji. Kandydatów było trzech – Francesco Santoro z Włoch, Gideon Reisel z Holandii i Nils Ismer z Niemiec. Tajne wybory wygrał doskonale znany w Polsce dr Nils Ismer, właściciel Ismer Stud i organizator pokazu w Ströhen.

Kolejnym punktem dnia była otwarta dyskusja wokół tematów przygotowanych na niedzielny „Annual General Meeting”, czyli najważniejszą cześć Zjazdu. Delegaci i wolni słuchacze mogli kierować pytania do Zarządu. Dyskusja miała na celu usprawnienie i skrócenie obrad, jako że wielu delegatów opuszczało Pragę już w niedzielne popołudnie. Skrupulatnie zaprezentowany program został więc przedyskutowany dzień wcześniej.

Zwiedzanie Zamku, fot. Radovan Cisar
Zwiedzanie Zamku, fot. Radovan Cisar

Ale sobotni wieczór nie zakończył się na dyskusji. Gospodarz Zjazdu i szef ECAHO Jaroslav Lacina zorganizował atrakcyjny wieczorny program dla wszystkich uczestników AGM, obejmujący m.in. zwiedzanie Zamku Praskiego, który jest siedzibą prezydenta kraju. Zwiedzaniem pokierował p. Hynek Kmoníček, szef Departamentu Spraw Zagranicznych Urzędu Prezydenta. Mieliśmy szansę obejrzeć, zwykle zamknięte dla turystów, pomieszczenia Zamku, będącego największym tego typu obiektem w Europie Środkowej. Przy tej okazji p. Hynek Kmoníček z dużą dozą humoru przybliżał nam wydarzenia z historii Czech, Pragi, Zamku, a przede wszystkim narodu czeskiego i jego języka. W wielkich zamkowych salach niejednokrotnie rozbrzmiewał tego wieczoru śmiech. Potem goście przenieśli się do restauracji Villa Richter, położonej w pobliżu Zamku Praskiego, tuż nad winnicami. Z okien restauracji rozpościera się widok na Pragę i płynącą przez nią Wełtawę. Niestety pogoda uniemożliwiła kolację na tarasie i nie mogliśmy podziwiać blisko stu praskich wież. Za to zespół folklorystyczny grał dla nas tradycyjne czeskie, morawskie i słowackie pieśni. Koszty związane z organizacją wieczoru ponieśli wspólnie Jaroslav Lacina i KAAHC (King Abdulaziz Arabian Horse Centre) z Królestwa Arabii Saudyjskiej.

Fot. Radovan Cisar
Fot. Radovan Cisar

Jedynie delegacje trzech krajów przysłały listy tłumaczące ich nieobecność w Pradze. Poza nimi wszystkie kraje były reprezentowane – w niedzielnych obradach uczestniczyło ponad 70 osób z całego świata. Poza „obowiązkowymi” tematami, udało się zrealizować kilka dodatkowych punktów programu, m.in. zatwierdzić Królewską Kawalerię Omanu (Oman Royal Cavalry) jako pełnoprawnego członka ECAHO; do tej pory Oman był członkiem stowarzyszonym (Associate Member). Ponadto opracowany przez Zarząd organizacji kodeks postępowania (Code of Conduct) dla osób oficjalnych ECAHO został przedstawiony w wersji ostatecznej – dokument ten tworzy ramy oczekiwanego zachowania podczas spotkań, pokazów, zawodów oraz podczas reprezentowania ECAHO. Jedną z istotniejszych kwestii tegorocznego zjazdu był protokół ustaleń między ECAHO i AHO (Arabian Horse Organization). Memorandum to określa ogólne porozumienie pomiędzy tymi dwiema organizacjami dotyczące współpracy w organizowaniu pokazów dla koni czystej krwi arabskiej i zasad kwalifikowania koni do pokazów. Porozumienie zostało zatwierdzone, jednak w Blue Book znajdzie się najprawdopodobniej dopiero w 2016 roku. Zgodnie z nim, konie startujące w pokazach AHO będą uzyskiwały kwalifikacje do pokazów wyższych klas afiliowanych przez ECAHO, i odwrotnie. Zaproponowany i zatwierdzony poprzez głosowanie został również nowy schemat opłat dla krajów członkowskich, nieznacznie różniący się od poprzedniego (który był nie do końca zrozumiały, jako że ECAHO nie znało zasad, na jakich został przed laty stworzony). Obecny system opiera się głównie na liczbie członków w poszczególnych związkach i organizacjach krajów członkowskich oraz liczbie organizowanych pokazów.

AGM odwołało dwóch członków SDC (Standing Disciplinary Committee), których kadencja zakończyła się w 2015 roku. Swoje kadencje, po wyrażeniu wcześniejszej chęci współpracy, przedłużyli: p. Izabella Pawelec-Zawadzka z Polski i dr Abdel Wahab Ben Ali Amira z Tunezji (oboje nieobecni w Pradze).

Zapewne najważniejszym punktem AGM były wybory trzech członków Zarządu, jako że kadencja trzech z dotychczasowych dobiegła końca. Najpierw jednak odbyło się głosowanie nad przedłużeniem kadencji obecnego prezydenta ECAHO, Jaroslava Laciny. Był jedynym kandydatem i bez problemu został obdarzony zaufaniem większości. Jego kandydaturę przegłosowano przy dwóch głosach wstrzymujących się. Jako wolny słuchacz i obserwator Zjazdu muszę przyznać, że Jaroslav Lacina z wielkim profesjonalizmem i kunsztem prowadził tegoroczne obrady. Wydaje się niezastąpionym szefem, z którego kadencji większość reprezentantów jest bardzo zadowolona.

Fot. Radovan Cisar
Fot. Radovan Cisar

Sytuacja podczas wyborów do zarządu była bardziej skomplikowana. P. Christine Jamar-Demeersseman z Belgii, kończąc drugą kadencję, nie mogła ubiegać się o reelekcję. P. Christiane Chazel z Francji i p. Claudia Darius z Niemiec, kończąc pierwszą kadencję, miały prawo ubiegać się o reelekcję. Jednak zgodnie z konstytucją ECAHO, w Zarządzie nie może znaleźć się dwóch przedstawicieli tego samego kraju. Ponieważ dzień przed niedzielnymi wyborami dr Nils Ismer został szefem Komisji Pokazów, co automatycznie umieściło go w fotelu członka Zarządu, p. Claudia Darius podjęła decyzję o wycofaniu swojej kandydatury. Natomiast p. Christiane Chazel, podczas tajnego głosowania, zdobyła wystarczającą liczbę głosów, by przedłużyć swoją kadencję na kolejne 4 lata. Wolne fotele zajęli: p. Marianne Tensgstedt z Danii i dr Francesco Santoro z Włoch.

Mroźna Praga nocą, fot. Zuzana Slavikova
Mroźna Praga nocą, fot. Zuzana Slavikova

Wybory zakończyły oficjalną część zjazdu. AGM 2015 zakończył się wykładem „Horse welfare in horses’ sport in the 21st century”, wygłoszonym przez p. Roly’ego Owersa, (MRCVS, Chief Executive of World Horse Welfare). Wykład koncentrował się na wykorzystaniu bata na pokazach i w sporcie. Po intensywnej rundzie pytań do Brytyjczyka, który przyleciał do Pragi jedynie na kilka godzin, aby zaprezentować swoje badania, AGM oficjalnie zamknięto.

Krajem, który oficjalnie zgłosił się do organizacji przyszłorocznego zjazdu, jest Hiszpania.

Podziel się:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Reklama
Reklamy

Newsletter

Reklamy
Equus Arabians
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.